TTHP-Startup

Teknoloji Türkiye Programı Startup Kategorisine sadece

 • Şirketleşme aşamasındaki girişimler ve
 • Yıllık ciroları 1 milyon TL'den az olan ve en fazla 3 yıllık girişim firmaları

başvurabilirler.

Ürünün ticarileştirme veya ölçeklendirme potansiyeli olması ve Fikri Mülkiyet Hakları korumasının başlatılmış olması gerekmektedir. Her iş modeli için başvuru yapılabilir.

Fikir aşamasındaki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Devamını Gör
Katılım Koşulları

Teknoloji Türkiye Programı Startup kategorisine şirketleşme aşamasındaki, kuluçka merkezlerinde yer alan, en fazla 3-yıllık ve 1m TL'den daha az cirosu olan Startuplar başvurabilir.

Gereklilik Koşulları

Ürünün ticarileştirme veya ölçeklendirme potansiyeli olması ve Fikri Mülkiyet Hakları korumasının başlatılmış olması gerekmektedir. 

Her iş modeli için başvuru yapılabilir. 

Fikir aşamasındaki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

TTHP-KOBİ

Teknoloji Türkiye Programı KOBİ Kategorisine sadece

 • Teknopark şirketleri,
 • Teknopark Kuluçka Merkezi şirketleri ya da 
 • Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan

yenilikçi ve en fazla 5 yıllık KOBİ'ler başvurabilir.

Ürünün ticarileştirme veya ölçeklendirme potansiyeli olması ve Fikri Mülkiyet Hakları korumasının başlatılmış olması gerekmektedir.

Her teknoloji alanında başvuru yapılabilir.

Devamını Gör
Katılım Koşulları

Teknoloji Türkiye Programı KOBİ kategorisine sadece Teknopark şirketleri, Teknopark Kuluçka Merkezi şirketleri ya da Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan yenilikçi her KOBİ başvurabilir.

Gereklilik Koşulları
 • En fazla 5 senelik,
 • Ticarileştirme potansiyelli,
 • FMH koruması başlatılmış,
 • Her tür teknoloji

için başvuru yapılabilir.

TTHP-Araştırmacı

Teknoloji Türkiye Programı Araştırmacı Kategorisine sadece

 • Akademisyenler, 
 • TTO'lar, 
 • Proje Ofisleri, 
 • Patent Ofisleri ve vb.leri başvurabilirler. 

Başvuru yapacakların ilgili buluşla ilgili Fikri Mülkiyet Hakkını temsil için yetkili olması şarttır.

Başvuruya konu olan buluş ya da teknoloji şirketleşmiş ise lütfen KOBİ ya da Startup Başvuru Formunu seçiniz. Bu başvurular bu formda değerlendirilmeyeceklerdir.

Devamını Gör
Katılım Koşulları

Başvuru yapacakların ilgili buluşla ilgili Fikri Mülkiyet Hakkını temsil için yetkili olması şarttır. 

Başvuruya konu olan buluş ya da teknoloji şirketleşmiş ise lütfen KOBİ ya da Startup Başvuru Formunu seçiniz. 

Gereklilik Koşulları

Başvuru yapacakların ilgili buluşla ilgili Fikri Mülkiyet Hakkını temsil için yetkili olması şarttır. 

Başvuruya konu olan buluş ya da teknoloji şirketleşmiş ise lütfen KOBİ ya da Startup Başvuru Formunu seçiniz. 

12 Aralık Test Programı

İçerik

Devamını Gör
Katılım Koşulları

Başvuru Koşulları

Gereklilik Koşulları

Gereklilik Koşulları