Girişimler

ArcHitHub

ArcHitHub Hakkında

8 farklı mimarlık hizmeti dikeyinde sürecin tamamen şeffaf işleyeceği; tarafların birbirine baskın değil de dengeli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlıyoruz. ArcHitHub kısaca mimarların müşterilerle müşterilerin talebi doğrultusunda diğer mimarlarla rekabet halinde buluşacakları bir platformdur diyebiliriz. 

-  Sektörü rekabete açarak genç mimarların piyasadaki demirbaşlarla rekabet edebilmesini sağlayacak yarışma metodu,

-  Ödemenin önden alınması ile beraber yarışmayı kazanan çizim sahiplerinin ödeme garantisine sahip olması,

-  Müşteri çevresi yaşadığı bölgeden ibaret olan mimarlara dünyanın her yerinden proje alma imkanı,

-  Müşterinin birden fazla proje görüp aralarından bir seçim yapması,

-  Mimari adına yapılan hata oranını düşürecek seviyede bilgi alışverişi ile kaynak tasarrufu sağlamak,

-  Zamanı ve fiyatı mimarın değil de müşterinin belirlediği daha dengeli bir sistem kurmak başlıca çözümlerdir.