Ekip Üyeleri

Uraz Yekeler

Mentör, Girişimcilik ve Kuluçka Uzmanı

HAKKINDA

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2014 yılında tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde aktif olarak çalıştı. Akademik hayatında aldığı derslerin dışında saygın kuruluşlardan İş Geliştirme ve ilgili alanlar üzerine eğitimler aldı ve iş hayatında bu eğitimleri pratiğe dökme şansı buldu. Ortaklarıyla öğrencilik yıllarında başlattığı girişimle, ulusal çapta düzenlenen bir çok yarışmada ve proje pazarlarında başarılar elde ederek, kazandığı maddi ödüller ve Ar- Ge İnovasyon Desteği’ne layık görülen çalışmalarıyla girişimini finanse ederek dünyadaki bulut bilişim tabanlı ilk Restoran Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdi. Girişimlerinin yanı sıra, 
Şehir Üniversitesi TTO’da çalışmalarını sürdürüyor.


He graduated from Yıldız Technical University in 2014. During his time in the Business School he established his own company and actively worked in the Technology Transfer Office of the YTU. With his success in many nation-wide competitions, he therefore had the chance to get educated by institutions that have a global reputation. He has completed courses on Business Development and other related fields and he was dedicated enough to practice these trainings in business life. He financed his startups with the financial rewards from these nation-wide competitions and the R & D Innovation Support of the state.  With 2 of his friends he created the first cloud-computing-based Restaurant Management System in the world. In addition to his startups, he works for the Technology Transfer Office at Istanbul Şehir University.