Ekip Üyeleri

Halime Usta Yoğun

ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü

HAKKINDA

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans ve Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans mezunudur. Türkiye AR-GE ve Inovasyon Ekosisteminde 22 yıldan fazla deneyime sahiptir. 1996-1998 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 1998-2018 yılları arasında ARÇELİK Çayırova Merkez AR-GE ve ARÇELİK-LG AR-GE Departmanlarında çok sayıda yenilikçi AR-GE projesini planlamış ve yönetmiştir. Yöneticisi olduğu “Ev Tipi Klimalar İçin Inverter Kontrol Sistemi Tasarımı” TEYDEB projesi, TÜBİTAK TEYDEB Başarı Hikayeleri Kitapçığında (2015) elektronik alanında en başarılı projeler arasında yer almıştır. Dijitalleşme alanında yöneticiliğini yaptığı CONNECT (Akıllı, Bağlantılı Inverter Klima IoT Ekosistemi Tasarımı) Projesi Koç Holding En Başarılı Koçlular Yarışmasında “Dijitalleşenler” kategorisinde ikincilik ödülü kazanmıştır. Tüketici elektroniği alanında yenilikçi AR-GE projelerinden 19 adet patent başvurusu ve çok sayıda yayını mevcuttur. 

AR-GE, İnovasyon, Proje Yönetimi, Üniversite-Sanayi İş birliği, Ulusal ve Uluslararası Teşvikli Projeler, Patent ve Fikri Haklar konusunda deneyimlidir. Dijitalleşme, Nesnelerin İnterneti, Algılayıcılar ve Akıllı Sistemler mesleki uzmanlık alanlarıdır. Altı Sigma Karakuşak (Six-Sigma Black Belt), Design for Six Sigma (DFSS), Yaratıcı Problem Çözme (TRIZ) uzmanlık ve sertifikalarına sahiptir. TÜBİTAK TEYDEB 2.0 Çalıştay grubunda yer almış; yeni TEYDEB sürecinin hazırlanmasında görev almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Dış Paydaşlar Kurulu üyesidir; lisans ve lisansüstü eğitim programlarının içeriğinin sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmesi konusunda çalışmalara katılım sağlamıştır.