Ekip Üyeleri

B. Gökhan Yüce

Kuluçka Merkezi Yöneticisi

HAKKINDA

B. Gökhan Yüce, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Kariyerine metal sanayi satınalma ve iş geliştirme süreçlerinde görev alarak başlamış ve edindiği tecrübe ile kendi girişimini kurmuştur. Bu girişim ile yeni bir ürün tasarlamak, üretim altyapısı kurmak, ihracat süreçleri, devlet teşvikleri ve işletme yönetimi tecrübeleri edinmiştir. Takip eden yıllarda danışmanlık yapmak üzere yeni bir yapı oluşturmuş ve yüzü aşkın proje yönetmiştir. Danışmanlık faaliyetlerine ek olarak TÜBİTAK 1601 kapsamında yürütülen mentörlük mekanizmasına dahil olmuş ve 2015 yılından itibaren TÜBİTAK mentör havuzunda yer almaktadır. 

Teşvikler, üniversite-sanayi işbirliği, girişimcilik, şirketleşme, proje ticarileştirme, küme yönetimi, teknoloji transferi konularında bilgi ve tecrübe sahibidir. 

Mart 2019 itibariyle Şehir TTO, Kuluçka Merkezi Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.